Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Dissidences Pyrénéennes.

Dissidences Pyrénéennes.

Infos,patrimoine, politique locale, environnement,

Publié le par puyvalador-rieutort
Publié dans : #Histoire Patrimoine

Bergers et troupeaux sur les pentes et sur les sentes...

Parfois s'y rencontre un "capellar" mais aussi le mauvais loup !

Grande bataille des chiens contre cet ennemi qu'il faut mettre en fuite pour protéger le Ramat de brebis.

Longues sont les veillées près du feu et chacun y va de son couplet qui en rajoute sans cesse à cette interminable mélodie qui accompagnera jusqu'au bout de la nuit... Pastors y amics.

XVI

Com jo no tinch camps ni artigas,

En fer mitxa y camalligas,

Filosas y debaneras,

Collars, llosas y culleras

Está la mia ganancia ;

Y ab Déu poso ma confiança.

Si ell fa que no se'm frustia

Aquesta tal qual industria

Que jo tinch en parar llassos,

Y no me racarán los passos

Perqué a mi ningu me priva

(Ans bé l'amo diu que'n fassa)

Que'm vaja a vendrer la cassa

Quan agafo alguna griva

O be algun tort,

Per ferme dir bé en la mort ;

Perque rectors y vicaris

No cantan aniversaris

Si no hi ha mel ;

Mes en sabent que hi ha moma

Lo capiscol prest entona

In exitu Israel.

XVII

Y tals com ells son los frares

Pux frares y capellans

Sempre se donan las mans,

Sempre se donan las mans,

Jo crech que tots son confrares

Y axi que prengan candela,

Perqué es costum

Que la iglesia dona llum

A tota la parentela.

XVIII

Estas y altres cosas més

Sol dir lo pastor entés ;

Y tocant las castanyoles

Salta y fa mil cabriolas,

Jugatejant,

Passa la vida cantant.

XIX

Oh ! Que vida !

No la té millor una dida

Ni una partera,

Ni lo rich de mes alta esfera :

Mes lo traball

Es quan al mitj de algun vall

Li ix lo llop

Que sempre sol ixir de prop

Com llop en faula ;

Y si es llop vell es tan maula

Y tan bribó

Que sempre ix de traydó

Al descuydat.

XX

Aqui entra lo combat

Dels bons pastors ;

Pero si ells crian gos

O algun musti,

Be pot lo mal llop veni,

Que ab gran enfado

Li rebatan lo gayato

Y la gorra,

Y cridan : "Foch à la borra

"Al llop, al llop ;

"Aqui puja, aqui passa

" La bestiassa !

" Foch á la cua ! té Lléonet,

"Té, Colom, té Musti,

"Aqui, Aqui,

"Aqui passa lo traydorás :

" No'n tastaràs

" Del meu ramat ;

" Mal foch te hagues cremat,

" Llop pudent ;

" Tocauli somaten,

" Perqué antany

" Se m'en porta aquest tocany

" Très cabrits y una cabra."

XXI

Oh ! Si jo tinges un sabra

Y una escopeta

Jo't faria la garceta,

Bestiola ;

Ni un anyell ni una cabrota,

No te'n has sabut portar ?

  • Despres se posa á xiúlá

Y lo ramat

Se posa tout apilat.

Y al punt,

Los conta de un a un ;

Si, per ventura,

Ne troba algun de fretura,

Ell se posa á arrial

Com si volgués li donar sal ;

Y si falta alguna ovella

La reclama ab una esquella ;

Y si no es morta

Molt prest la troba y la porta

A las demés.

XXII

Pren lo fluviol desprès,

Y sino, lo grall,

Y, per descans del traball,

Ell sona un poch ;

Luego trau y encen foch

Y pren coratge,

Arrancant de son fromatge

Y un tros de pa,

Y de aquest sopas ne fa ;

Y en estant tip,

Juga un poch ab lo cabrit

De la esquellera ;

Mes lo gos está al derrera,

Llepan lo plat

En que lo pastor ha menjat

La sopa ab llet ;

Y com la sopa fa set

Sen va a beurer,

Dient al gos :

"A fe que has tingut bon cos

" Y gran batalla.

" No't fassan por la canalla

" Dels llobarots,

" Que tots ells son cobardots ;

" Sempre lladra,

" Y puix porta bon collá

" No't fassan por ;

" Té, menjat aquest crostó. "

XXIII

Quan lo sol s'en va a la posta,

A la cabanya se acosta

Y toca la retirada ;

Y si troba un camarada

Li conta'l cas

Y li diu : " Bernat, sabrás

Que aquesta tarda,

Si no haguès fet bona guarda,

Lo llop hauria pillat

Un moltó del meu ramat ;

Pero te fas a saber

Que no s'en ha portat rés,

Gracias á Déu ;

Que no'm renyarà lo hareu

Ni la mestressa,

Perque jo, ab tota pressa,

Lo he haucat,

Y lo Llop s'en es anat

Tot aturdit,

Y lo gos lo ha perseguit

Fins á la serra ;

Deú te gart de semblant guerra,

Que del llop sols s'en escapa

Qui li sap tirar la capa

Y la gorra,

Si cridas : foch á la borra !

No hi ha perrill

Del llop que fuch com un grill.

Anem, que es tart ;

Bernat, á Déu ; ell te guart ;

Sopa de gust,

Que jo, despres de tal sust,

No puch menjar.

Ara m'en vaig à triar

Tota la cabridalla

Y tota l'altra canalla,

Perqué el mati

Las donas pugan muniyr,

Que de mató y xerigot

Me'n tinch de fer un escot.

Déu te done bona nit,

Un bon sopa y un bon llit

Dema nos veurèm."

Y luego diu : " anèm, anèm.

Bitassá,

Mal viatge lo bestià ;

Aném Borrech, aném Primal,

Entreu, cabras, al corral

Com los matxos al hostal.

Aném que jo vull sopá,

Aném, aném bitassá ! "

Commenter cet article